donderdag 9 maart 2017

A bit about me part 1(Over mij deel 1)Okay so this is a piece about me. Most of my posts are about fashion and styling but this time I will let you get to know a bit about me and about my life. Some facts serious some funny, but all totally me. Plus I'll give you an inside into my music taste by adding with every fact a song that fits.

Oké dus dit is een stuk over mij. Meeste van mijn artikelen gaan over mode en styling, maar deze keer laat ik je mij en mijn leven een beetje kennen. Sommige feiten zijn serieus, sommige grappige, maar ze zijn allemaal helemaal mij. Ik geef jullie ook een kijkje in mijn muzieksmaak door bij elk stuk een liedje die volgens mij past te plaatsen. --> het Nederlandse stuk staat onder de engelse feiten.

Fact 1: I am dissabled.
Yes, I don't really like to use the word dissabled because I see other people with a handicap who have got it way worse than me, but in the sense of the word this is how you can call my situation.
I will keep it short in this post, but am planning to extend all my weird, funny and terrifying experiences with my health in a special column serie.
A few years ago my right arm swoll up out of the blue and I could barely use it. After a lot of doctors scans and time they have diagnosed me with morphea. A skin dissease which results in a very tight skin (which I was able to treat) and in my case made sure my right wrist and elbow can not move properly, are really stiff and hurt. I am told this is not going to change, probably ever. So that is why typing and answering the sweet comments you give hurts. Also working and studying is a problem as you can imagine.

So what I am doing? I am rehabilitating and trying to find my boundaries more about this in the next post. Now on to more fun facts.

Song: Sia-Titanium
This song is like my mantra and makes me feel strong.


Fact 2: I am a movie addict
I watch all kind of movies; Disney, romantic, humor and ofcourse Superhero and Horror movies you know girl stuff. Haha I have two older brothers and we are big fans of horror and superhero movies. On my birthday we do the whole horror film and food bit. A few years we did a Halloween marathon at Pathé (my birthday is on 2 november so convenient and probably the reason I am a horror child). This marathon starts at 00.00 and ends at about 09.00 only for real die hards! The last year we did things differently by going to an horror event with a few horror houses you walk through. Afterwards we watched the first and second The Conjuring movies. For my more conservative friends we started with watching Coraline and eating wraps.
But back to my movie obsession. I love almost any kind of movie; except war movies(too depressing) and torture movies(too gross). I even did a movie study at my school and would love to do reviews of movies or do interviews with actors and directors.

My favorite soundtrack song this is actually how I got to know one of my favorite bands:
Imagine dragons- RadioactiveWho can tell me of which movie this was?


Fact 3: (Crazy fact) I am a dishwasher expert
I am always the one to put things in and take them out of the dishwasher. And no this isn't just anyting it is an art. You have to do it in a certain way! You want as many things as possible in there and to get everything actually clean. So when people do it as I say 'wrongly,' I will correct this. I am really strict and get irritated when it is not how it should be. haha it is so unreasonable, but I am crazy when it comes to the dishwasher.

This is my go-to song when I am doing something and need music:
Chris Cornel- You know my name


Nu in het Nederlands.

Feit 1: Ik ben gehandicapt
Ja, ik ben niet echt gek op deze benaming, aangezien anderen met een handicap het veel zwaarder hebben dan ik, maar de definitie past bij mijn situatie. Ik zal het hier kort houden, maar ben van plan in de toekomst een reeks aan columns te schrijven met mijn vreemde, grappige en verschrikkelijke ervaringen met mijn gezondheid.
Een paar jaar geleden was uit het niets mijn rechter arm opgezwollen en kon ik hem nog amper gebruiken. Na heel veel dokters, scans en tijd is de diagnose Morfea gesteld. Dit is een huidziekte die ervoor zorgt dat je huid heel stijf wordt(wat ik heb kunnen behandelen) en in mijn geval dat mijn rechter pols en ellenboog beperkt kunnen bewegen en daardoor veel pijn doen en stijf zijn. Het is mij vertelt dat dit in de toekomst waarschijnlijk niet zal veranderen. Dus dat is ook waarom typen antwoorden op al jullie lieve opmerkingen pijn doet en moeilijk is. Werken en studeren is een probleem zoals je waarschijnlijk wel kan bedenken.

Dus wat ik dan wel aan het doen ben? Ik ben aan het revalideren en proberen mijn grenzen te verkennen. Meer hierover in een volgende stuk. Nu op naar leukere feitjes.

Liedje: Sia - Titanium
Dit lied is mijn mantra en geeft me het gevoel sterk te zijn.

Feit 2: Ik ben een filmgek
Ik kijk allemaal soorten films; Disney, romantisch, humor en natuurlijk Superhelden en Horror films jeweetwel meisjes dingen. Haha ik heb twee oudere broers en wij zijn grote fans van horror en superhelden films. Op mijn verjaardag doen we het hele horror en eten ding. Een paar jaar gingen we naar de Halloween marathon bij Pathé (mijn verjaardag is op 2 november dus dat is handig en verklaart waarschijnlijk waarom ik een horror kind ben). Deze marathon start om 00.00 en eindigt om 09.00 dus echt voor de diehards! Dit jaar deden we het anders en gingen we naar een horror event waarbij je door horror huizen loopt. Vervolgens keken we de twee The conjuring films. Voor de paar die wat conservatiever waren keken we eerst Coraline en aten we wraps.
Nu terug naar mijn filmobsessie. Ik ben gek op deze meeste soorten films alleen niet; oorlogs- en martelfilms. De eerste is te deprimerend, de tweede te vies en pijnlijk. Ik heb op school zelfs een filmstudie gevolgd en zou het super leuk vinden op recensies te schrijven of interviews te doen met acteurs en regisseurs.

Mijn favoriete soundtrack nummer, dit is hoe ik een van mijn favoriete bands heb leren kennen:
Imagine dragons- radioactive

Wie weet van welke film deze is?


Feit 3: (gek feit) Ik ben wasmachine expert
Ik ben altijd degene die dingen in en dingen uit de afwasmachine haalt. En nee dit doe je niet zomaar, dit is een kunst. Je moet het op een bepaalde manier doen! Je wilt zoveel mogelijk dingen in de afwasmachine en ook alles echt schoon krijgen. Dus wanneer mensen het in mijn ogen 'fout' doen, zal ik dit verbeteren. Ik ben erg streng en raak geïrriteerd wanneer dit fout gaat. Haha het is zo onredelijk, maar ik ben een beetje gek als het aankomt op de afwasmachine.

Dit is een van mijn go-to nummers wanneer ik iets aan het doen ben en muziek nodig heb:
Chris Cornel - You know my name


2 opmerkingen:

 1. Wow babe you are such a strong woman! Thanks for sharing with us. I can't imagine struggling to type. I am such a movie addict too! I've probably watched almost every hit out there dating way back too =P

  xoxo
  Rina Samantha
  http://www.andshedressed.com

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ah thanks so much dear! Yeah it gets really annoying and painful also with my phone addiction🙈 Ah an addict like me nice! I did a movie study but the really really old ones are a bit too bad acting for my taste haha😇

  Xoxo
  Ella

  BeantwoordenVerwijderen